DEMULA.
GOED VOOR NOG BETER BETON.

DEMULA NV WEBSITE

Wettelijke bepalingen

Deze website, hierna de “Site” genoemd, is gepubliceerd door of in naam van de firma Demula nv, gevestigd te Veldmeersstraat 5, 9270 Laarne (België), ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE 0425.751.212, telefoon: +32 (0)9 369 54 93, hierna “Demula” genoemd.
De inhoud van de Site wordt beheerd door Demula.

De host van deze Site is het bedrijf Data M, Jozef Buyssestraat 72, 9230 Wetteren (België), telefoon: +32 (0)9 366 17 73.

Deze Site is een creatie beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Site en alle elementen ervan zijn de exclusieve eigendom van Demula.
Elke vorm van volledige of gedeeltelijke reproductie, voorstelling of wijziging van de Site of elementen ervan is verboden.

Het merk Demula en alle andere merknamen die op de producten van Demula verschijnen, zijn de exclusieve eigendom van Demula. De andere merken en benamingen die op deze Site vermeld worden, zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Elke vorm van reproductie of gebruik van deze merken of domeinnamen, op welke manier en voor welk doel dan ook, is verboden.
Het maken van koppelingen naar de Site is enkel toegestaan na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door Demula, met dien verstande dat ondanks de toestemming van Demula, Demula alle verantwoordelijkheid afwijst voor de inhoud van de sites die aan deze Site gekoppeld zijn en zich het recht voorbehoudt om de koppelingen die gebruikers naar deze Site leiden te laten verwijderen.

Om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen van websurfers en consumenten, kan Demula op deze Site persoonlijke gegevens over u verzamelen, met name wanneer u een bericht stuurt, uw gegevens achterlaat om op de hoogte gehouden te worden over Demula of om te genieten van speciale aanbiedingen. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Demula. Demula zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren en te verwijderen alsook om te weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of gebruikt voor prospectiedoeleinden.
Daarvoor kunt u schrijven naar:
Demula Website, Veldmeersstraat 5, 9270 Laarne, België of mailen naar contact@demula.be.

Demula behoudt zich het recht voor om een “cookie” naar uw computer te sturen, waardoor u geïdentificeerd kunt worden.
Deze cookie registreert informatie over het surfgedrag van uw computer op de Site (de pagina’s die u hebt bekeken, datum en tijdstip van de raadpleging, enz.).
We herinneren u eraan dat u uw browser kunt configureren om het opslaan van “cookies” te weigeren.

Demula levert voldoende inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die toegankelijk is via de Site nauwkeurig en up-to-date is.
Demula heeft het recht om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Demula garandeert echter op geen enkele manier dat de informatie op de site momenteel correct of volledig is.
Demula verleent geen vermelde of geïmpliceerde garanties met betrekking tot alle of een deel van de inhoud van de Site.
Demula kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade van eender welke aard die voortvloeit uit het gebruik van de Site.